ATHENEUM MAASLANDAls ouder kan u ook inloggen op ons smartschoolplatform.

De voordelen hiervan zijn:

ü  U kan rechtstreeks communiceren met de vakleerkrachten van uw kind. U kan hier terecht voor alle vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks met een bepaald vak te maken hebben.

ü  U wordt via smartschool op de hoogte gesteld indien er zich problemen, op welk gebied dan ook, voordoen. Op deze manier kunnen we kort op de bal spelen, dit in het belang van uw kind!

ü  Via SKORE kan u de studieresultaten van uw kind opvolgen!

ü  U heeft toegang tot de dossiers die in het leerlingvolgsysteem staan. (LVS) De informatie die u hier kan vinden gaat van incidenten die hebben plaatsgevonden, positieve commentaren over uw kind tot remediëringsoefeningen of bijlessen die door een vakleerkracht zijn aangeboden. Op deze manier bent u altijd van alles op de hoogte! Op termijn zal smartschool de papieren agenda vervangen maar voorlopig blijven beide communicatiemiddelen naast elkaar bestaan!